Blodkreftforeningen

Blodkreftforeningen

Blodkreftforeningen er en landsomfattende organisasjon for personer som har eller har hatt leukemi, myelomatose (benmargskreft), Myeloproliferative sykdommer (MNP), stamcelletransplantasjon eller annen blodkreftrelatert sykdom, samt pårørende til disse.

Foreningens formål er å være til støtte og drive likepersonarbeid for overnevnte grupper. Gjennom medlemsmøter, medlemsblad og nettside skal vi formidle informasjon om fremskritt og nye behandlingsmetoder til medlemmer og andre.

Behovet for foreningen er stor, særlig fordi mange føler behov for støtte og samtale med andre som gjennomgår og har gjennomgått samme behandling. Foreningen arbeider særlig for å drive likepersonarbeid og å være et trygt samlingspunkt for mennesker i samme situasjon.

Blodkreftforeningen er assosiert medlem i Kreftforeningen og samarbeider tett med avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet og andre sykehus.

Les mer på vår hjemmeside: www.blodkreftforeningen.no